Trending News

Sanat

Peyzaj Ressamı Üsküdarlı Hoca Ali Rıza 

   Hoca Ali Rıza, 1858 yılında Üsküdar’da doğmuş ve Üsküdar’da büyümüştür. “Üsküdarlı” lakabı buradan gelmektedir. 1883 yılında Harbiye’den mezun olmuş Asker Ressamlar Kuşağı’ndandır. Harbiye’de öğrenciliği esnasında Süleyman Seyyid’den ve Mösye Kess’den resim dersleri almıştır. Yurtdışı eğitimine Napoli’deki kolera salgını yüzünden gidememiştir. Öğrenciliği esnasında başarılarından dolayı…

Sanat

Asker Ressam Halil Paşa ve Sanatı 

   1857 yılında İstanbul Çengelköy’de doğan Halil Paşa, Şeker Ahmet ve Süleyman Seyyid’in ardından gelen, kuşağın en önemli temsilcilerindendir. 1869’da girdiği Mühendishane-i Berr-i Hümayun’u 1873’te bitiren üçüncü kuşak Asker Ressamlar’dan olan Halil Paşa, Türk resim sanatı adına atılan ilk adımları takip edip anlayabilmemiz açısından önem…

Müzik, Sanat

Bir Sanat Dalı Olan Müziğin Bilime Giden Yolu 

Müzik her toplumda icra edilen bir sanat dalıdır. Tıpkı dili olmayan bir kültür olmayacağı gibi müziği olmayan bir kültür de düşünülemez. Bu yazıda bir sanat dalı olan müziğin tarihsel süreçte bilim dalı olarak nasıl geliştiği anlatılacaktır. Fransız İhtilali’ne kadar müzik, felsefe, astronomi ve matematikle birlikte…