Trending News

Gezi, Mimari, Sanat

Gezi Turu I: Ayasofya 

Üç kez inşa edilen Ayasofya, ilk olarak İmparator Konstans tarafından 360 yılında Büyük Kilise anlamına gelen “Megale Ekklesia” adıyla yapılmıştır. Üstü ahşap çatı ile örtülü, bazilikal planlı bir kiliseydi. 404 yılında çıkan isyan sonucu yanmıştır. Günümüzde ilk Ayasofya’ya ait bir kalıntı bulunmamakla birlikte Ayasofya Müzesi İkona ve Kilise Eşyaları Deposu’nda Megale Ekklesia damgalı tuğlalar bulunmaktadır.

Mimari, Sanat

Mimarlıkta Ütopya ve Distopya (Yazı Dizisi Kısım II) 

Akıl Çağı ya da Aydınlanma Çağı olarak adlandırılan dönem 1650-1800 yılları arasında Batı Uygarlığı’nın modern çağa geçişini tanımlayan bir dönemdir. Aydınlanma’nın temelleri Rönesans Dönemi’nde atılmıştır. Bu dönemdeki keşifler insanın dünyasını genişletmiş ve odak noktası haline gelmiştir. Fakat bu dönemde diğer çağlardan farklı olarak akıl ön plana çıkmıştır.

Mimari, Sanat

Mimarlıkta Ütopya ve Distopya (Yazı Dizisi Kısım I) 

Ütopyalarda mekân, hayal gücüyle kavranan ve bu kavrayışı mekânsal pratiklerle gerçeğe dönüştüren alanları kapsar. Özellikle klasik ütopyacılığın dışarı kapalı ve dünyanın kötülüklerinden sıyrılmayı sağlamasıyla başlayan mekân serüveni, modern ütopyalarda mekânsal ve toplumsal dönüşümle değişime uğramıştır. Ütopya kavramı ilk kez, 1516 yılında Thomas More tarafından aynı isme sahip eserinde kullanılmıştır.