Trending News

Bilim, Felsefe

Bir Modern Kimlik Sorunu Ben-Merkezcilik Bağlamında Modern Bilimin Gelişimi 

Toplumların bilimi anlamlandırma ve bilimden istifade etme biçimlerine göre bilimin evrensel yapısını göreceli kılmıştır. Çin ve Yunan medeniyetlerinde elde edilen bilimsel verilerin içeriği birbirlerinden bağımsızdır. Felsefe tarihinde önemli bir yer edinen Yunan medeniyetinde bilimin aklî yapılanması gözlemlenirken diğer bir tarafta coğrafi etkenlerin büyük rol oynadığı Çin’de ise Batı’nın yüzyıllar sonra edindiği icatlara rastlanmaktadır.

Felsefe, Toplum

Irkçılığın Etik Değerlendirmesi Üzerine 

Bu yazıdaki temel mesele göçmen karşıtlığı üzerinden yapılan ırkçılık ve bunun etik değerlendirmesi üzerine olacak. Öncelikle, Etik Teori içerisindeki hakim görüş olan “Kant Etiği” üzerinden mesele ele alınacak, ardından da politik tanınma mücadelesi üzerinden bir “Erdem Etiği” okuması yapılacak. Metinde sorduğum temel soru da şu şekilde gelişmekte; ırkçılık etik bir problem midir?

Felsefe

Arthur Schopenhauer ve Felsefesinin Özeti 

Schopenhauer, felsefi yaklaşımındaki konuyu bilmeye mutlak bir öncelik verir. Bu anlamda Schopenhauer, Fitche’nin öznel idealizminden, Schelling’in nesnel idealizminden ve Hegel’in mutlak idealizminden sonra bir nevi Kant’ın mirasçısıdır: “Dünyanın kendi bilinmezliği asla bilinemez ve bu bilme, öznenin konuya tamamen ne kadar yoğunlaştığı ile alakalıdır.”

Felsefe, Toplum

Mülkiyet Üzerine Düşünceler 

Susan Sontag hiçbir ideolojiye sahip olmayanlar bizi fena halde küçümseyecek ama kimse bizimle aynı düşüncelere sahip olmazsa dünya daha da yoksul bir yer olacak,der. Arada bir ideoloji gözlüklerini dışardan süzerek bakmakta fayda var.