Trending News

Bilim, Felsefe

Bir Modern Kimlik Sorunu Ben-Merkezcilik Bağlamında Modern Bilimin Gelişimi 

Toplumların bilimi anlamlandırma ve bilimden istifade etme biçimlerine göre bilimin evrensel yapısını göreceli kılmıştır. Çin ve Yunan medeniyetlerinde elde edilen bilimsel verilerin içeriği birbirlerinden bağımsızdır. Felsefe tarihinde önemli bir yer edinen Yunan medeniyetinde bilimin aklî yapılanması gözlemlenirken diğer bir tarafta coğrafi etkenlerin büyük rol oynadığı Çin’de ise Batı’nın yüzyıllar sonra edindiği icatlara rastlanmaktadır.