Trending News

Sanat

Hiperrealizm’de Nur Koçak İmgeleri 

Kendini Pop-Art’ın bir uzantısı olarak geliştiren hiperrealizm akımının (veya süperrealizm, fotogerçekçilik, hipergerçekçilik) ülkemizdeki ilk temsilcisi olarak gördüğümüz Nur Koçak’ın ilk retrospektif sergisi geçtiğimiz aylarda SALT kapsamında İstanbul ve Ankara’da açıldı ve oldukça ilgi gördü.

Toplum

Modern Çağın Altın Kafesi 

Modern zamanın “özgür” bireyleri, en son ne zaman telefonsuz bir gün geçirdiniz ya da sosyal medyada hiç zaman harcamadınız? Peki, sosyal medyayı kullanma ve zaman geçirme sebebiniz kendi isteğiniz mi, yoksa hissettiğiniz zorunluluk veya eksiklik mi? Birçok dizi ve filme konu olan insanlığın teknoloji karşısındaki çaresizliğini izliyor ve bunun farkında olmamıza rağmen koşar adım ilerliyoruz o kafese doğru.

Sinema

Jojo Rabbit: Savaşta Hepimiz Kaybedeniz 

“Güzellik ve dehşet, Başına her şeyin gelmesine izin ver. Sadece devam et. Hiçbir duygu nihai değildir.” Reiner Marie Rilke Jojo Rabbit, Nazi Almanyası ve II. Dünya Savaşı üzerine yapılan sayısız filmlerden sadece bir tanesi. Peki, tam da şuanda beni onun hakkında yazmaya iten şey ne…

Mimari, Sanat

Mimarlıkta Ütopya ve Distopya (Yazı Dizisi Kısım II) 

Akıl Çağı ya da Aydınlanma Çağı olarak adlandırılan dönem 1650-1800 yılları arasında Batı Uygarlığı’nın modern çağa geçişini tanımlayan bir dönemdir. Aydınlanma’nın temelleri Rönesans Dönemi’nde atılmıştır. Bu dönemdeki keşifler insanın dünyasını genişletmiş ve odak noktası haline gelmiştir. Fakat bu dönemde diğer çağlardan farklı olarak akıl ön plana çıkmıştır.

Mimari, Sanat

Mimarlıkta Ütopya ve Distopya (Yazı Dizisi Kısım I) 

Ütopyalarda mekân, hayal gücüyle kavranan ve bu kavrayışı mekânsal pratiklerle gerçeğe dönüştüren alanları kapsar. Özellikle klasik ütopyacılığın dışarı kapalı ve dünyanın kötülüklerinden sıyrılmayı sağlamasıyla başlayan mekân serüveni, modern ütopyalarda mekânsal ve toplumsal dönüşümle değişime uğramıştır. Ütopya kavramı ilk kez, 1516 yılında Thomas More tarafından aynı isme sahip eserinde kullanılmıştır.

Sanat

Peyzaj Ressamı Üsküdarlı Hoca Ali Rıza 

   Hoca Ali Rıza, 1858 yılında Üsküdar’da doğmuş ve Üsküdar’da büyümüştür. “Üsküdarlı” lakabı buradan gelmektedir. 1883 yılında Harbiye’den mezun olmuş Asker Ressamlar Kuşağı’ndandır. Harbiye’de öğrenciliği esnasında Süleyman Seyyid’den ve Mösye Kess’den resim dersleri almıştır. Yurtdışı eğitimine Napoli’deki kolera salgını yüzünden gidememiştir. Öğrenciliği esnasında başarılarından dolayı…

Sanat

Asker Ressam Halil Paşa ve Sanatı 

   1857 yılında İstanbul Çengelköy’de doğan Halil Paşa, Şeker Ahmet ve Süleyman Seyyid’in ardından gelen, kuşağın en önemli temsilcilerindendir. 1869’da girdiği Mühendishane-i Berr-i Hümayun’u 1873’te bitiren üçüncü kuşak Asker Ressamlar’dan olan Halil Paşa, Türk resim sanatı adına atılan ilk adımları takip edip anlayabilmemiz açısından önem…

Müzik, Sanat

Bir Sanat Dalı Olan Müziğin Bilime Giden Yolu 

Müzik her toplumda icra edilen bir sanat dalıdır. Tıpkı dili olmayan bir kültür olmayacağı gibi müziği olmayan bir kültür de düşünülemez. Bu yazıda bir sanat dalı olan müziğin tarihsel süreçte bilim dalı olarak nasıl geliştiği anlatılacaktır. Fransız İhtilali’ne kadar müzik, felsefe, astronomi ve matematikle birlikte…