Trending News

Toplum

TARİHİN GÖRÜNMEZLERİ: ÇOCUKLAR

Çocuğa olan bakış tarihsel süreç içerisinde incelenirse; “Antik Yunan’da sağlıksız doğan çocuklara yaşam hakkı tanınmaz, sakat doğan çocuklar, yerleşim yerinin uzağında bir yerde, ölüme terk edilirdi.”

Sanat

ESER OKUMASI III: DURER’İN ÖĞRENCİSİ HANS GRIEN

14. yy’ın sonlarına doğru mimari, edebiyat, felsefe ve sanat arasında kurulan bağ ve bu bağın ardından yükselişe geçen Rönesans, başta İtalya olmak üzere birçok ülkeyi etkisi altına almıştı. Hümanizmanın hâkimiyet kurduğu ve sanatçının toplumun diğer bireylerinden farklı olarak “icra etme kabiliyetine sahip bir birey” olarak kabul edildiği Rönesans düşüncesi, böylelikle sanatçı isimlerine ve kimliğine daha fazla önem vermeye başlamış oldu.

Sanat

ESER OKUMASI II: Fütürist Sanatçılarla Anın Dinamizmini Yakalamak

Bir sanat akımı olmaktan ziyade, var olan sanat pratiğine yönelik bir tepki olarak meydana gelen fütürist hareket, bu dönemden itibaren manifesto yazım hareketinin oluşmasına da öncülük etmiştir. 20. yy ’da yeni bir sanat önermesiyle gündeme gelen fütürist sanatçıların, ne yazık ki bu önermenin tam tanımını bir türlü yapamamış oldukları da bir gerçektir. Devinimin ön planda olduğu heykel ve tuval çalışmaları, izlenimci hareketi bir üst seviyeye taşıyarak gözün deneyimlediğini zamansal çizgide algılamamızı ve ona bir “oluş” çerçevesinde bakmamızı sağlar.

Müzik

Jazz Kültürünün Hip-Hop’a etkisi

Jazz kültürü, yarım asırdan fazla süredir bir çok müziğin değişiminde etkin noktalardan birisi. Günümüzde, varlığını Jazz’a borçlu olmayan çok az müzik türü vardır. Ancak özellikle Hip-Hop’ta çok büyük bir rolü var.

SANAT

Gezi