Gezi Turu I: Ayasofya

Üç kez inşa edilen Ayasofya, ilk olarak İmparator Konstans tarafından 360 yılında Büyük Kilise anlamına gelen “Megale Ekklesia” adıyla yapılmıştır. Üstü ahşap çatı ile örtülü, bazilikal planlı bir kiliseydi. 404 yılında çıkan isyan sonucu yanmıştır. Günümüzde ilk Ayasofya’ya ait bir kalıntı bulunmamakla birlikte Ayasofya Müzesi İkona ve Kilise

Devamını Oku

Hiperrealizm’de Nur Koçak İmgeleri

Kendini Pop-Art’ın bir uzantısı olarak geliştiren hiperrealizm akımının (veya süperrealizm, fotogerçekçilik, hipergerçekçilik) ülkemizdeki ilk temsilcisi olarak gördüğümüz Nur Koçak’ın ilk retrospektif sergisi geçtiğimiz aylarda SALT kapsamında İstanbul ve Ankara’da açıldı ve oldukça ilgi gördü.

Devamını Oku

Mimarlıkta Ütopya ve Distopya (Yazı Dizisi Kısım II)

Akıl Çağı ya da Aydınlanma Çağı olarak adlandırılan dönem 1650-1800 yılları arasında Batı Uygarlığı’nın modern çağa geçişini tanımlayan bir dönemdir. Aydınlanma’nın temelleri Rönesans Dönemi’nde atılmıştır. Bu dönemdeki keşifler insanın dünyasını genişletmiş ve odak noktası haline gelmiştir. Fakat bu dönemde diğer çağlardan farklı olarak akıl

Devamını Oku

Mimarlıkta Ütopya ve Distopya (Yazı Dizisi Kısım I)

Ütopyalarda mekân, hayal gücüyle kavranan ve bu kavrayışı mekânsal pratiklerle gerçeğe dönüştüren alanları kapsar. Özellikle klasik ütopyacılığın dışarı kapalı ve dünyanın kötülüklerinden sıyrılmayı sağlamasıyla başlayan mekân serüveni, modern ütopyalarda mekânsal ve toplumsal dönüşümle değişime uğramıştır. Ütopya kavramı ilk kez, 1516 yılında

Devamını Oku

Peyzaj Ressamı Üsküdarlı Hoca Ali Rıza

   Hoca Ali Rıza, 1858 yılında Üsküdar’da doğmuş ve Üsküdar’da büyümüştür. “Üsküdarlı” lakabı buradan gelmektedir. 1883 yılında Harbiye’den mezun olmuş Asker Ressamlar Kuşağı’ndandır. Harbiye’de öğrenciliği esnasında Süleyman Seyyid’den ve Mösye Kess’den resim dersleri almıştır. Yurtdışı eğitimine Napoli’deki kolera salgını yüzünden

Devamını Oku

Asker Ressam Halil Paşa ve Sanatı

   1857 yılında İstanbul Çengelköy’de doğan Halil Paşa, Şeker Ahmet ve Süleyman Seyyid’in ardından gelen, kuşağın en önemli temsilcilerindendir. 1869’da girdiği Mühendishane-i Berr-i Hümayun’u 1873’te bitiren üçüncü kuşak Asker Ressamlar’dan olan Halil Paşa, Türk resim sanatı adına atılan ilk adımları takip edip anlayabilmemiz açısından önem

Devamını Oku