Başlarken…

Başlarken…

ENDER DÜŞÜNCE PLATFORMU
ENDER DÜŞÜNCE AKADEMİ / MEMENTO FİKİR|SANAT

“Bir şeyleri değiştirmek isteyen insan, işe önce kendisinden başlamalıdır.”
Sokrates

Merhaba!
Kurulduğu günden bu yana hiçbir dil, din, renk, ırk ve cinsiyet arasında ayrım yapmadan, bireylerin ve toplumun niteliksel gelişimini hedefleyen ekibimiz, bu hedefi güçlü bir zemin üzerine inşa ederek bugünlere ulaştı. Bu zemin, yaşadığımız dünyayı daha iyi bir yer haline dönüştürme hayalinden meydana geliyordu. Hiçbir siyasi görüşün ve partinin, negatif anlamda uç düşüncelerin ve ideolojilerin maddi veya manevi desteğini almadan ilerleyen bu ekip, yine aradığı ilerleme motivasyonunu kendi bağımsızlığında buldu. Kuruluş ve yapılanma sürecinin ardından yoğun bir biçimde sosyal sorumluluk projeleri kapsamında da çalışan ekibimiz, toplumda görmüş olduğu yaraları bir nebze olsun hafifletebilmek veyahut elinden geldiğince onları iyileştirebilmek için harekete geçti.

Bu süreç içerisinde, tıpkı bir ışık kaynağı gibi, etrafına şavkını saçabilmenin şartını önce kendisinin aydınlık olmasında bulan Ender Düşünürler bu minvalde kendi eğitimlerine ve gelişimlerine odaklandılar. İşte sözü edilen bu odak, bugün Ender Düşünce Platformu bünyesinde bulunan Ender Düşünce Akademi’nin oluşmasına katkıda bulundu. İçinde felsefe ve siyaset atölyelerinin, uygulamalı psikoloji çalışmalarının ve kişisel gelişim aktivitelerinin yer aldığı akademimiz, teorik ve pratik alanlarda faal olarak çalışmalarına devam etmekte, gün geçtikçe çeşitlenen özgün ders içerikleri ve paylaşımları ile adeta bir “yaşam okulu” halini almaktadır.
Kurmuş olduğumuz bu yaşam okulunun da temele aldığı fikirlerden biri, çığır açan düşünümlerin ve değişimlerin kendi başlangıçlarında bir pratiğe ihtiyaç duyması olmuştur. Ancak bahsi geçen bu pratikler, salt olarak kendi başlarına değillerdir: Bizlere göre; teorisiz pratikler kör, pratiksiz teoriler ise beyhudedir. Bu nedenle, üzerinde titizlikle ilerlediğimiz bu çizgi, bizi tam da bugün Memento Fikir|Sanat Dergisi gibi, kendi teorilerini içinde taşıyan bir pratiği meydana getirmeye yönlendirdi.

Daha farklı bir dünya ideali ile yola çıkışımızın on ikinci senesinde duyulmayı, okunmayı bekleyen fikirlerimiz ve çeşitli zihinlere misafir olma ümidimiz ile yayın hayatına geçiyoruz. Bu süreçte matbu olarak edinebileceğiniz dergimiz, aynı zamanda online mecralarda da takip edilebilir konumda olacak. Bunun nedeni zamanın ruhuna uygun hareket etmek ve baskının ulaşamadığı yerlere, internet ortamının sunmuş olduğu imkanlarla ulaşabilmek. Üç ayda bir çıkacak matbu sayılarımızdan farklı olarak, güncel yazılara ve tartışma konularına da rastlayabileceğiniz web sitemizde dilerseniz siz de yazılarınızı paylaşabilirsiniz. Dileriz okuyacağınız, tanık olacağınız bu düşünceler sizleri ve bizleri ortak bir teati alanına sürükler. Ve dileriz, kötülüklere çözüm olacağımızı umut ettiğimiz bu yolda size eşlik etmemizden siz de keyif duyarsınız!

Kurucu
Arda Yiğit